Broinspektioner

Vi har lång erfarenhet av broinspektioner. Vi har inspekterat broar, tunnlar, stödmurar, kajer mm sedan 1999.

Broinsp jvg
Bild: Rälsburen lift för broinspektion av broar på E6

Vi utför våra inspektioner enligt Trafikverkets krav på broinspektioner som finns i inspektionshandboken i broförvaltningssystemet BaTMan – Bridge and Tunnel Management System.
Att arbeta och dokumentera i BaTMan är en av våra specialkompetenser. Vi utför allt från dop av konstruktioner och anläggningar i BaTMan till inmatning av tekniska uppgifter, inspektioner samt kort och långsiktiga planeringar.

 

IMG_3103
Bild: Underbrolift på Uddevallabron

Vår personal har genomgått Trafikverkets broinspektionsutbildning och har också genomgått aktuella kurser för att arbeta i vägtrafikmiljö.

Vi samarbetar också med Trafikverksskolan där vi agerar som kursledare för nya broinspektionsutbildningar.


Svinesundsbron insp
Bild: Broinspektion på Svinesundsbron

 

Provtagning

Ett annat av våra specialområden är provtagningar på olika byggnadsverk:

  • Kloridprover enligt RCT-metoden (Rapid Chloride Test)
  • Borrkärnor i betong för tryck- och spräckprover
  • Fönsterprover i beläggning för kontroll av tätskikt
  • Karbonatiseringsprover

Fönsterprov
Bild: Fönsterprov i beläggning

 

Vi samarbetar med flera andra företag för att kunna erbjuda en helhetslösning för kunden:

  • Dykföretag för undervattensinspektioner
  • Klätterföretag för åtkomst där liftar inte räcker till
  • Företag som tar fram och utför TA-planer och trafikavstängningar/trafikanordningar
  • Liftuthyrningsföretag

Projekt- och Byggledning

boxImg