Kontakta oss

Telefon: 0703-92 21 90
E-post: andreas.hellstrom@scanakos.se

ScanAkos Byggledning AB
Margretelundsgatan 3
412 67 Göteborg

Organisationsnummer: 556359-1998

 För kontakt med respektive medarbetare se nedan.

Personal

Gunilla Bolméus

0733-481038
gunilla.bolmeus@scanakos.se

Gunilla Bolméus

0733-481038
gunilla.bolmeus@scanakos.seLeif Arvidson

0707-866809
leif.arvidson@scanakos.se

Leif Arvidson

0707-866809
leif.arvidson@scanakos.seSammanfattning

 • 3 år inom mätning samt smidestillverkning.
 • 3 år som entreprenör inom anläggningsbranschen.
 • 6 år som projektör med inriktning på underhåll av byggnadsverk (reparation, om- och tillbyggnad) samt tillståndsbedömningar.
 • 9 år med huvudsaklig inriktning på projekt- och byggledning samt besiktningar inom anläggningsbranschen.

Referensuppdrag

 • Projekt- och byggledning för ett 40-tal reparationsentreprenader på broar, spårvägstunnlar, kulvertar etc.
  Beställare: Trafikkontoret, Göteborgs Stad.
 • Planerings- och samordningsuppdrag med inriktning på förvaltning av Göteborgs Stads bestånd av byggnadsverk (broar, tunnlar, stödmurar etc.).
  Beställare: Trafikkontoret, Göteborgs Stad.
 • Ivarsbergsmotet, nybyggnation av bro över den s.k. Hamnbanan i Göteborg.
  Beställare: Trafikkontoret, Göteborgs Stad.
 • Byggledare för om- och tillbyggnader av:
  – Spårvägshållplatser, Kaptensgatan och Chapmans Torg.
  – Gc-vägar utmed Säröbanan.
  – Bussterminal i Bäckebol, Körkarlens Gata.
  Beställare: Trafikkontoret, Göteborgs Stad.
 • Byggledning för pågående drifts- och underhållsentreprenader.
  – Öppningsfunktioner av Götaälvbron och Marieholmsbron.
  – Färjelägen och farleder för skärgårdstrafiken i Göteborgs södra skärgård.
  Beställare: Trafikkontoret, Göteborgs Stad.
 • Ett antal projekt för om- och tillbyggnadsarbeten av vägar i Göteborg.
  – Trafiksäkerhetsarbete (vajerräcke) samt signalanläggning utmed väg 158, Säröleden.
  – Tillbyggnad av gc-väg samt breddning för 3 körfält i väg E6.20 mellan Vädermotet – Assar Gabrielssons väg.
  – Tillbyggnad av busskörfält i E20, sträckan Torpamotet – Ånäsmotet.
  Beställare: Vägverket Region Väst.
 • Byggledning för om- och tillbyggnad av gårdar på Övre Djupedalsgatan i Göteborg.
  Beställare: Svensk Bostadsrättscentrum (SBC).

Joakim Holtbäck

0706-004496
joakim.holtback@scanakos.se

Joakim Holtbäck

0706-004496
joakim.holtback@scanakos.seSammanfattning

Joakim har sedan –90 arbetat som utsättare, arbetsledare och platschef för större och mindre byggprojekt. Merparten har varit inom den tunga anläggningssektorn.

Joakim tar uppdrag inom anläggningssektorn med spetskompetens inom betong.

Joakim är certifierad kvalitetsansvarig enligt PBL nivå K.


Referensuppdrag

 • Platschef, VKB Helsingborg-Kävlinge E9-10, 6 broar, Banverket
 • Platschef, E6 Gläborg-Rabbalshede del 7, 3 broar samt 2 betonglinade bergtunnlar, Vägverket
 • Platschef, Stockholm S – Årsta, Konstbyggnadsarbeten, Banverket
 • Arbetschef, Peab Väst, Peab Infra
 • Kvalitetsansvarig enligt PBL nivå K Bl.a: Kungsbol 1:1, Röane 1:8
 • Byggledare, E6 Geddeknipplen-Saltkällan, Vägverket
 • Byggledare, E18 Lekhyttan-Adolfsberg, Vägverket
 • Biträdande projektledare Östra förbifarten Katrineholm, Trafikverket
 • Biträdande projektledare BIM-projekt. Bro vid Röfors
 • Entreprenadsakkunnig, dubbelspårsutbyggnad Hallsberg-Degerön
 • Delprojektledare, Stenkumla-Dunsjö

Jan Svernhage
0705-879840
jan.svernhage@scanakos.se

Jan Svernhage
0705-879840
jan.svernhage@scanakos.seSammanfattning

Jan har sedan –80 arbetat som utsättare, arbetsledare, platschef och entreprenadingenjör för större och mindre byggprojekt inom anläggningsbranschen.

Sedan -91 arbetar Jan som byggledare åt bl a Trafikkontoret i Göteborg,
Kranskommuner och åt Akademiska Hus.

Jan tar uppdrag inom bygg och anläggningssektorn, framför allt mark, väg och VA.


Referensuppdrag

 • Byggledare för Mikroelektronik och Forskarhuset på Chalmers åt Akademiska Hus.
 • Byggledare för Amhult Centrum, Trafikkontoret Gbg. Exploateringsområde.
 • Byggledning vid flera gatu-, spårprojekt för Trafikkontoret Gbg.
 • Byggledare för moderniseringen av Mölnlycke Centrum, Härryda kommun.
 • Byggledare för Partille kommun vid utbyggnad av Partille köpcentra. Gater, Ledningsarbeten, Bussterminal, Parkanläggning.
 • Byggledare för ett flertal broar på Bohusbanan och Stambanan åt Banverket.
 • Besiktningsarbeten åt flera kommunala beställare.
andreas_hellstrom

Andreas Hellström
0703-922190
andreas.hellstrom@scanakos.se

andreas_hellstrom

Andreas Hellström
0703-922190
andreas.hellstrom@scanakos.seSammanfattning

Byggledare, Projektledare, Besiktningsman och Utredare inom mark, VA, konstbyggnad och administration.


Referensuppdrag

 • Mätare Skanska 1990-1999
  – Järnbrottsmotet
  – Lundbytunneln
  – Malöga Flygplats
  – Preem Raff
 • Projektör VBB Viak 1999
  – Järntorget
 • Byggledare för Trafikkontoret
  – 2000 Korsvägen
  – 2001 Evenemangsstråket
 • Byggledare för Vägverket/Trafikverket
  – 2002 Väg 160 Stora Höga – Stenungsund
  – 2002 Vindötunneln
  – 2003 Källösundsbron
  – 2004 Underhåll av Tjörnbron
  – 2007 E45 Nödinge-Nol
  – 2009 E45 Älvängen-Trollhättan
  – 2011 Busskörfält E6 Bäckebol-Klareberg
  – 2013 Sävenäs rangebangård
 • Projektledare för Trafikverket
  – 2014 Bevakningsuppdrag E20 Skulltorpsmotet
 • Besiktningsuppdrag
  – Cirkulationsplats Filtret i Borås
  – Gångbro över Kvillebäcken
 • Medverkar i utvecklingsprojekt
  – Trafikverkets uppmätningssystem MSS
  – Trafikverkets effektiviserings arbete PIA
  – Trafikverkets databas PPI
daag_harling

Daag Härling
0705-911529
daag.harling@scanakos.se

daag_harling

Daag Härling
0705-911529
daag.harling@scanakos.seSammanfattning

Lång erfarenhet av betongbyggnadskonstruktioner, nybyggnad och reparationer av broar och kajer.


Referensuppdrag

 • Platschef för byggnation och reparation av broar och kajer under många år.
 • Byggledning för väg och bro för Vägverket Region Väst 2003-

Jan Tuvert
0706-64 21 24
jan.tuvert@scanakos.se

Jan Tuvert
0706-64 21 24
jan.tuvert@scanakos.seSammanfattning

Jan har en bakgrund som mätningstekniker, arbetsledare och konsult samt varit planerings/projektansvarig i 10 år för Trafikkontors byggnadsverksbestånd i Göteborg.

Jan innehar goda kunskaper om betongkonstruktioners kvalitétsuppfyllelse för att uppnå avsedd livslängd och funktion.

Jan har sedan 2009 i huvudsak uppdrag som byggledare för byggnadsverk och anläggningsentreprenader.

Referensuppdrag

 •  Byggledning för Trafikkontoret på Skeppsbroprojektet.
 • Byggledare för Trafikkontoret i Amhult 2 Centrum
 • Byggledning för Trafikkontoret vid reparations och förbättringsarbeten på Götaälvbron,
 • Lilla Bommens flytbrygga och GC-bro Bredfjällsgatan.
 • Byggledning för Vägverket vid byggandet av Partihallsförbindelsen där även handläggning av utrednings och utvecklingsfrågor ingick som följde i detta projekt.
 • Planerings/projektansvarig på Trafikkontoret i Göteborg

Jonas Gustafsson
0706 – 21 93 67
jonas.gustafsson@scanakos.se

 

Jonas Gustafsson
0706 – 21 93 67
jonas.gustafsson@scanakos.se

 Sammanfattning

Jonas började som entreprenör 1994 och arbetade som yrkesarbetare, arbetsledare och platschef för diverse olika anläggningsprojekt.
Jonas arbetar som byggledare sedan 2011 och han tar uppdrag inom anläggningssektorn, framförallt Mark och VA.

Referensuppdrag

 • Byggledare för Trafikkontoret på Skeppsbroprojektet.
 • Byggledare för Trafikkontoret på Hagastråket.
 • Byggledare för Trafikkontoret på Angereds centrum.
 • Byggledare för Trafikkontoret på Rosenlund.

Zoran Kvocka
0706 – 12 72 27
zoran.kvocka@scanakos.se

Zoran Kvocka
0706 – 12 72 27
zoran.kvocka@scanakos.seSammanfattning

Zoran har arbetat med byggledning sedan 2011. Han började sin yrkesverksamhet som hantverkare för att sedan studera i ett par år igen. Efter studierna började han arbetat som utsättare, arbetsledare och produktionschef till 2011.

Referensuppdrag

 • Byggledare för trafikkontoret, projekt Opaltorget, nytt centrum och bostäder.
 • Byggledare för Trafikverket, 10 mil gång och cykelväg Sjuhärad.
 • Byggledare för Trafikverket, Vägförstärkning väg 1589 Grimsås-Ljungsarp.
 • Byggledare för Trafikverket, Cirkulationsplatser E6/väg 153 Varberg.
 • Byggledare för Trafikverket, Cirkulationsplatser E6/väg 154 Falkenberg.
 • Byggledare för Trafikkontoret, projekt Bellevue.
 • Byggledare för Marks kommun, Överföringsledning Skene skog-Hyssna.
 • Byggledare för marks kommun Utjämningsmagasin Skene skog.
 • Byggledare för Trafikkontoret, ny vändslinga Nymånegatan.
 • Byggledare för Trafikkontoret, Kanaltorget. Busskörfält Skeppsbron-Nya Allén.