För miljö och kvalitet med kunden i fokus….

ScanAkos är ett nära företag som arbetar i så väl stort som i smått.

ScanAkos ska ständigt förbättra sitt arbetssätt för att uppfylla kundens krav.

ScanAkos ska bidra till ett samhälle i ekologisk balans och en hållbar utveckling för kommande generationer.

Kvalitets- och miljöledningssystem

ScanAkos har kvalitets och miljöledningssystem som ansluter till ISO 9001 och ISO 14001. Dessa anpassas efter kundens behov.

Allt ifrån att vi införlivas och anpassar efter ett befintligt system till att vi tar fram hela koncept.

Det kan vara enklare kontrollplaner till hela projektplaner med kontrollprogram, checklistor och riskhantering.

Vi har även kompetens för att hantera arbetsmiljökraven som allt oftare blir en del i projektplanerna.

Kvalitets- och miljöarbete

ScanAkos är personalägt och decentraliserat företag. Detta medför att vi oftast är involverade i ett brett spann av projekt. Dessa skiljer sig mycket i storlek, komplicitet, vilken roll vi har och inte minst geografiskt.

ScanAkos interna kvalitets och miljöarbete fokuserar därför mycket på erfarenhetsåterföringen.

Vi har regelbundna träffar där vi går igenom planering, resurser, utbildning, erfarenhetsåterföring och förbättringar. Vi tydliggör vem som ansvarar för framtaganden och utvärderar våra åtaganden.

Kunden

ScanAkos arbetar för miljö och kvalitet med kunden i fokus. Det är tillsamman med dig som vi identifierar och prioriterar våra mål och uppgifter. Vi är en stark och flexibel länk där du får del av en bred och fräsch kunskap.

Länkar

Projekt- och Byggledning

boxImg