ScanAkos är ett helt oberoende projektledningsföretag. Vi vill utföra effektiva och miljömässigt hållbara projekt där kundens mål och förväntningar uppfylls. Vi har mångårig erfarenhet av såväl stora som små investeringsprojekt.

ScanAkos arbetar både inom hus-, anläggnings- och industriprojekt med spetskunskap inom infrastruktur. Vi utför traditionell bygg- och projektledning utifrån kundens önskemål och metodik men våra tjänster spänner även till att tillhandahålla hela organisationer med egna projektmetoder.

ScanAkos arbetar från tidiga skeden med utredningar, upphandling och projekteringsledning till slutprodukt med genomförande av projekt och överlämnande. Uppdragen kan bestå av framtagande av väg-, järnvägs- och detaljplaner. Projekteringsledning, projektledning, byggledning, kontroll, uppföljning och byggplatsuppföljning (BPU). Förfrågningsunderlag och upphandling. Fristående granskning och second opinion. Kalkylering enligt successivprincipen.

Vi är välbekanta med olika typer av entreprenad- och ersättningsformer. Vi har arbetat med de flesta system för styrning och uppföljning av kvalitet, miljö, ekonomi och tid. Vi har deltagit i- och lett flera projekt med utökad samverkan.

Vi leder projekten för kunden, med kunden

Projekt- och Byggledning

boxImg