Konsultföretaget för projektstyrning
inom infrastruktur

Våra tjänster

Projektledning

Byggledning

Projekteringsledning

Byggplatsuppföljning

Kostnadskalkyler

Kvalitetsgranskning

Besiktningar

Våra främsta kunder är Göteborgs Stad och Trafikverket samt andra kommunala förvaltningar och bolag inom Göteborgsregionen.

Referensuppdrag

Masthuggskajen Västra

Utbyggnad av allmän platsmark, gator och parker.

Beställare: Exploateringsförvaltningen Göteborgs Stad

Bild: Göteborgs Stad

Masthuggskajen Östra

Utbyggnad av allmän platsmark, gator och parker.

Beställare: Exploateringsförvaltningen Göteborgs Stad

Bild: Kanozi Arkitekter

Hisingsleden

Projekt- och byggledning för utbyggnad av Hisingsleden till 2+2 körfält mellan Vädermotet och Björlandavägen och planskilda korsningar, samt nybyggnation av Halvors länk.

Vi söker fler medarbetare!

Har du erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschen och är intresserad av nya utmaningar är du välkommen till oss på ScanAkos.

ScanAkos söker nya medarbetare som vill arbeta i ett väl etablerat företag. Vårt huvudsakliga verksamhetsområde är Göteborgsregionen.

Som medarbetare hos oss kan du vara anställd eller underkonsult.

Om du är intresserad kontakta:
Andreas Hellström, tel. 0703-92 21 90, andreas.hellstom@scanakos.se.
Jan Tuvert, tel 0706-642124, jan.tuvert@scanakos.se