Samarbetsföretaget för projektstyrning inom infrastruktur

ScanAkos startade 1989.

Företaget grundades av ett antal konsulter i branschen som ville få ett fristående bolag för att kvalitetsgranska bygghandlingar. Företaget är personalägt.

Verksamhet

ScanAkos utför följande:

  • Projektledning
  • Byggledning
  • Projekteringsledning
  • Byggplatsuppföljning
  • Kostnadskalkyler och entreprenadjuridiska utredningar.
  • Entreprenadbesiktningar
  • Kvalitetsgranskning av förfrågningsunderlag såväl direkt åt beställare som åt konsultföretag.

Våra främsta kunder är Trafikkontoret i Göteborg, Trafikverket, Park- och Naturförvaltningen, Älvstranden Utveckling AB, Göteborgs Hamn samt flera kommuner och konsultföretag.

Projekt- och Byggledning

boxImg