Konsultföretaget för projektstyrning
inom infrastruktur

Våra tjänster

Projektledning

Byggledning

Projekteringsledning

Byggplatsuppföljning

Kostnadskalkyler

Kvalitetsgranskning

Besiktningar

Våra främsta kunder är Trafikkontoret Göteborgs stad och Trafikverket samt andra kommunala förvaltningar och bolag inom Göteborgsregionen.

Referensuppdrag

Lillhagsparken Etapp 1 & 2

Exploatering för 800 bostäder med utbyggnad av ledningar och gator i det gamla sjukhusområdet.

Beställare: Trafikkontoret

Skeppsbron etapp 2

Projektledningsstöd för utbyggnad av allmän platsmark. Kajer, bryggor, ledningar, gator och park.

Beställare: Trafikkontoret

Kaj/GC-bro Västra Eriksberg

Byggledning för samverkans­konstruktion betong, limträ. Betongdäck fiberarmerat med Basalt/MiniBars.

Beställare: Trafikkontoret

Vi söker fler medarbetare!

Har du erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschen och är intresserad av nya utmaningar är du välkommen till oss på ScanAkos.

ScanAkos söker nya medarbetare som vill arbeta i ett väl etablerat företag. Vårt huvudsakliga verksamhetsområde är Göteborgsregionen.

Som medarbetare hos oss kan du vara anställd eller underkonsult.

Om du är intresserad kontakta:
Andreas Hellström, tel. 0703-92 21 90, andreas.hellstom@scanakos.se.
Jan Tuvert, tel 0706-642124, jan.tuvert@scanakos.se