Arbetssätt och tjänster

 

Våra tjänster är projekteringsledning, projektledning, byggledning, byggplatsuppföljning (BPU).

Vi genomför uppdragen tillsammans med kundens organisation och rutiner men vi kan även tillhandahålla hela organisationer utifrån kundens önskemål .

ScanAkos arbetar i huvudsak med anläggningsprojekt med stor inriktning mot infrastruktur och har lång erfarenhet av såväl komplexa som små projekt.  Vi har också erfarenhet av olika entreprenadformer samt har deltagit i flera projekt med utökad samverkan.

Vi medverkar i tidiga planeringsskeden bl.a med förstudier, framtagande av förfrågningsunderlag, granskningar och upphandlingar. Vi genomför entreprenaderna från byggstart till slutligt färdigställande och överlämnande.

Vi genomför projekten hållbart och resultatinriktat där vi sätter kundens mål och förväntningar i centrum.

Vi leder projekten för kunden, med kunden.

Image