Verksamhet

Ledning:

För närvarande är:

Andreas Hellström, VD

Leif Arvidson Styrelseordförande.

Kvalitetsansvarig är Joakim Holtbäck.

Miljöansvarig är Leif Arvidson.

Konsulter:

Jan Svernhage, född 1954, i företaget sedan 1992.

Andreas Hellström, född 1969, i företaget sedan 2000.

Leif Arvidson, född 1961, i företaget sedan 2000.

Joakim Holtbäck, född 1969, i företaget sedan 2002.

Daag Härling, född 1947, i företaget sedan 2004.

Jan Tuvert, född 1956, i företaget sedan 2009.

Jonas Gustafsson, född 1972, i företaget sedan 2014.

Zoran Kvocka, född 1968, i företaget sedan 2015

Gunilla Bolméus, i företaget sedan 1990.

Daniel Aldén, i företaget sedan 2018.

Projekt- och Byggledning

boxImg