Om företaget

ScanAkos är ett oberoende projektstyrningsföretag som varit verksamt i Göteborgsregionen sedan 1989. Företaget grundades av ett antal konsulter i branschen som ville få ett fristående bolag för att kvalitetsgranska bygghandlingar. Företaget är personalägt.

ScanAkos arbetar för kvalitet och miljö med kunden i fokus. Det är tillsammans med dig som vi identifierar och prioriterar målen. Vi har lång och bred erfarenhet av anläggningsprojekt med bas inom Göteborgsregionen

Våra policies

Kvalitetspolicy
ScanAkos ska ständigt förbättra sitt arbetssätt för att uppfylla kundens krav.

Miljöpolicy
ScanAkos ska bidra till ett samhälle i hållbar utveckling med ekologisk balans för kommande generationer.

Kvalitets- och miljöledningssystem
ScanAkos har kvalitets- och miljöledningssystem som ansluter till ISO 9001 och ISO 14001.

Kvalitets- och miljöarbete

Vi anpassar vårt system efter kundens alternativt tar fram egen projektplan.

Projektplanen omfattar kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplaner anpassade till uppdragets karaktär.

ScanAkos är ett mindre företag med en ”platt” organisation. Vi är ofta engagerade i olika typer av projekt som skiljer sig i storlek och komplexitet. ScanAkos interna kvalitets och miljöarbete fokuserar därför mycket på erfarenhetsåterföringen.

Vi har regelbundna träffar där vi går igenom planering, resurser, utbildning, erfarenhetsåterföring och förbättringar. Vi tydliggör vem som ansvarar för framtaganden och utvärderar våra åtaganden.