Referensuppdrag

Några av våra uppdrag

Lillhagsparken Etapp 1 & 2

Exploatering för 800 bostäder med utbyggnad av ledningar och gator i det gamla sjukhusområdet.

Beställare: Trafikkontoret

Skeppsbron etapp 2

Projektledningsstöd för utbyggnad av allmän platsmark. Kajer, bryggor, ledningar, gator och park.

Beställare: Trafikkontoret

Kaj/GC-bro Västra Eriksberg

Byggledning för samverkans­konstruktion betong, limträ. Betongdäck fiberarmerat med Basalt/MiniBars.

Beställare: Trafikkontoret

E6 Nordreälvbron

Projekt- och byggledning för renovering av bron samt utbyggnad av busskörfält.

Beställare: Trafikverket

Överdäckning E45, Stadstjänaregatan och Torsgatan

Projektledningsstöd vid framtagande av genomförandestudie (GFS) för allmänplatsmark, ledningar, gator samt kvarter.

Beställare: Trafikkontoret