Referensuppdrag

Några av våra uppdrag

Bostäder vid Sisjövägen

Byggnation av gator, ledningar, jordarmerade slänter/murar samt ”beklädnader” typ Vector Wall. Samordnande byggledning för utbyggnad nytt bostadsområde.

Beställare: Trafikkontoret

Lundbyleden – Kvilleleden

Projektledningsstöd vid framtagande av bygghandlingar för utbyggnad av ny trafikplats omfattande väg- och järnväg, gator, broar och ledningar.

Beställare: Trafikkontoret/Trafikverket

Opaltorget – nytt centrum etapp 1 och 2

Samordnande byggledning och byggledning för utbyggnad gator, ledningar och mark.

Beställare: Trafikkontoret

Gamlestaden resecentrum

Samordnande byggledning och byggledning för utbyggnad av gator, broar, spårväg och ledningar.

Beställare: Trafikkontoret

Skeppsbron etapp 1

Samordnande byggledning för tre entreprenaddelar, A, B och C. Utbyggnad av Stenpiren, påldäck, ledningar, gator och spårväg. Sträckan Lilla torget – Järntorget.

Beställare: Trafikkontoret