Referensuppdrag

Några av våra uppdrag

Flytbrygga vid Lilla Bommen

Byggledning vid reparation och ombyggnad.

Beställare: Trafikkontoret

Partihallsförbindelsen

Byggledning för byggnation av bron ”Röde orm” ingående i projektet Marieholmsförbindelsen.

Beställare: Trafikverket

Götatunneln

Byggledning för betongtunneldelen Järntorget.

Beställare: Vägverket

Broar E6 Norr

Byggledning för:
– Svinesundsbron, bågbro mellan Sverige och Norge.
– Uddevallabron, snedkabelbro.
– Bågbro över Örekilsälven.

Beställare: Vägverket