Referensuppdrag

Några av våra uppdrag

Opaltorget – nytt centrum etapp 1 och 2

Samordnande byggledning och byggledning för utbyggnad gator, ledningar och mark.

Beställare: Trafikkontoret

Cykelgaraget Gamlestaden

Beställare: Trafikkontoret Göteborg

Gamlestaden resecentrum

Samordnande byggledning och byggledning för utbyggnad av gator, broar, spårväg och ledningar.

Beställare: Trafikkontoret

Skeppsbron etapp 1

Samordnande byggledning för tre entreprenaddelar, A, B och C. Utbyggnad av Stenpiren, påldäck, ledningar, gator och spårväg. Sträckan Lilla torget – Järntorget.

Beställare: Trafikkontoret

Flytbrygga vid Lilla Bommen

Byggledning vid reparation och ombyggnad.

Beställare: Trafikkontoret